برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم اسفندیان در رشته حسابداری با عنوان:"تاثیر تداوم انتخاب حسابرس متخصص بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مریم اسفندیان در رشته حسابداری با عنوان : «تاثیر تداوم انتخاب حسابرس متخصص بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکتر باقر شمس زاده در شنبه هفدهم  بهمن  ماه 1394 از ساعت16 تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی