برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید یزدانی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان:"تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش میزان رفتارهای پرخطر در دانشجویان"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای وحید یزدانی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «بتاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میزان رفتارهای پرخطر در دانشجویان » با راهنمایی دکتر رزیتا امانی در روز سه شنبه  بیستم  بهمن ماه 1394 از ساعت14:30تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی