برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ظریفه رستمی در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «بپیشبینی بهزیستی روانشناختی و شادکامی بر اساس مئلفه های هوش اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی دریکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ظریفه رستمی در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «بپیشبینی بهزیستی روانشناختی و شادکامی بر اساس مئلفه های هوش اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی دریکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی