برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا» توسط خانم سحر خلیل پور

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سحر خلیل پور در رشته‌ی روان شناسی با عنوان «اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی در روز سه شنبه هشتم مهرماه 1393 از ساعت 11 تا 13 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.