برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس مؤلفه های برنامه درسی پنهان » توسط خانم آزاده مرادی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم آزاده مرادی در رشته‌ی روان شناسی با عنوان «پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس مؤلفه های برنامه درسی پنهان» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی در روز سه شنبه هشتم مهرماه 1393 از ساعت 9 تا 11 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.