برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «ساخت بسته آموزش زیبایی شناسی وتآثیر آن بر سلامت روانی دانش آموزان » توسط خانم فائزه عطائی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فائزه عطائی در رشته‌ی روان شناسی گرایش روانشناسی تربیتی با عنوان «ساخت بسته آموزش زیبایی شناسی وتآثیر آن بر سلامت روانی دانش آموزان» با راهنمایی دکتر خسرو رشید در روز سه شنبه پانزدهم مهرماه 1393 از ساعت 11 تا 13 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.