برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی-پژوهشگری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی-پژوهشگری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مجتبی هوشمندی یاور در رشته‌ی پژوهشگری با عنوان «بررسی رابطه میان نگرش سیاسی مخاطبان و چگونگی رمزگشایی آنان از برنامه خبری 20:30 در شهر همدان(با تاکید بر سه گروه دانشجویان،طلٌاب ومعلمان» روزسه شنبه بیست و هشتم بهمن1393 از ساعت 8 تا 10 برگزار خواهد شد...

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مجتبی هوشمندی یاور در رشته‌ی پژوهشگری با عنوان «بررسی رابطه میان نگرش سیاسی مخاطبان و چگونگی رمزگشایی آنان از برنامه خبری 20:30 در شهر همدان(با تاکید بر سه گروه دانشجویان،طلٌاب ومعلمان»با راهنمایی دکترجواد افشارکهن در روز سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1393 از ساعت 8 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.