برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نوشین بهزادفر در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان:"بررسی ارزش فرزند از دیدگاه زنان و تاثیر آن برر باروری زنان 15-45 ساله تحت پوشش مرکز بهداشت شهر بروجرد"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نوشین بهزاد فرد در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان : «بررسی ارزش فرزند از دیدگاه زنان و تاثیر آن بر باروری زنان 15-49 ساله تحت پوشش مرکز بهداشت شهر بروجرد» با راهنمایی دکتر حاتم حسینی در یکشنبه چهارم بهمن ماه 1394 از ساعت8 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی