برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اعظم صدری در رشته علوم اجتماعی با عنوان : "بررسی مکانیسم تاثیر سرمایه های فرهنگی - اقتصادی زوجین بر میزان استحکام خانواده"با راهنمایی دکترجواد افشار کهن درسه شنبه بیست و ششم بهمن ماه 1395 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اعظم صدری در رشته علوم اجتماعی با عنوان : "بررسی مکانیسم تاثیر سرمایه های فرهنگی - اقتصادی زوجین بر میزان استحکام خانواده"با راهنمایی دکترجواد افشار کهن درسه شنبه بیست و ششم بهمن ماه 1395 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی