برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مهدی پارسامنش در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «تحلیل جامعه شناختی فهم زنان و مردان از دلایل طلاق:اسدآباد» با راهنمایی دکترعلی محمد قدسی دریکشنبه پانزدهم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مهدی پارسامنش  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «تحلیل جامعه شناختی فهم زنان و مردان از دلایل طلاق:اسدآباد» با راهنمایی دکترعلی محمد قدسی دریکشنبه پانزدهم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی