برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «اثر درآمدهای مالیاتی بر رفاه اجتماعی در ایران» توسط آقای علی مفتخری

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای علی مفتخری در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «اثر درآمد های مالیاتی بر رفاه اجتماعی در ایران» با راهنمایی دکترعزت اله عباسیان درسه شنبه دهم شهریور ماه 1394 از ساعت9 تا 11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی