برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم شیوا خلیلی در رشته علوم اقتصادی با عنوان «بررسی و مقایسه استراتژی ها و عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران و مالزی و ارائه رهیافت هایی برای ایران»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم شیوا خلیلی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «بررسی و مقایسه استراتژی ها و عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران و مالزی و ارائه رهیافت هایی برای ایران» با راهنمایی دکترحمید کردبچه دردو شنبه نهم شهریور ماه 1394 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی