برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای وحید امیدی در رشته علوم اقتصادی با عنوان «بررسی و مقایسه عملکرد صنایع کوچک چین و ایران»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای وحید امیدی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «بررسی و مقایسه عملکرد صنایع کوچک چین و ایران» با راهنمایی دکترحمید کردبچه دردو شنبه دهم شهریور ماه 1394 از ساعت8 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی