برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی الگوی مصرف نمایشی در شهر همدان» توسط خانم مریم سپهری مختار

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مریم سپهری مختار در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «بررسی الگوی مصرف نمایشی در شهر همدان» با راهنمایی دکترسعید عیسی زاده در دوشنبه سیم شهریور ماه 1394 از ساعت10 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی