برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای احمد چکاوک در رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزی با عنوان: " بررسی ارتباط بین درآمدهای نفتی و درجه توسعه یافتگی بر اندازه فساد اقتصادی:رهیافت پنل دیتا"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای احمد چکاوک در رشته اقتصاد و برنامه ریزی با عنوان «بررسی ارتباط بین درآمدهای نفتی و درجه توسعه یافتگی بر اندازه فساد اقتصادی :رهیافت پنل دیتا» با راهنمایی دکتر محسن ابراهیمی در دو شنبه چهاردهم  دی  ماه 1394 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی