برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا احمدی در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"ارزیابی رابطه تورم و رشد دستمزدها در ایران با ملاحظه شرایط متفاوت اقتصاد ملی"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زهرا احمدی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «ارزیابی رابطه تورم و رشد دستمزدها در ایران با ملاحظه شرایط متفاوت اقتصاد ملی» با راهنمایی دکتر حمید کردبچه در شنبه بیست و ششم دی  ماه 1394 از ساعت10 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی