برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهاالدین رحمانی در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر ریسک لعتباری بانک ها"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای بهاالدین  رحمانی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر ریسک اعتباری بانک ها» با راهنمایی دکتر علی اکبر قلی زاده در دوشنبه بیست و هشتم دی  ماه 1394 از ساعت16 تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی