برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سوگند خزاییان در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"تاثیر یارانه بر مصرف گروه کالاها در ایران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سوگند خزاییان در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «تاثیر یارانه بر مصرف گروه کالا در ایران» با راهنمایی دکتر سعید عیسی زاده و مشاوره دکترعزت اله عباسیان در دوشنبه بیست و هشتم دی  ماه 1394 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی