برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه دلاوری در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"بررسی اثر مالیاتها بر شاخص توسعه انسانی در کشور ایران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فرزانه دلاوری در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «بررسی اثر مالیات ها بر شاخص توسعه انسانی در کشور ایران» با راهنمایی دکتر عزت اله عباسیان در دوشنبه بیست و هشتم دی  ماه 1394 از ساعت10:30 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی