برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یسری سنندجی در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"پدده چند شغلی در بازار کار ایران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم یسری سنندجی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «پدیده چند شغلی در بازار کار ایران» با راهنمایی دکتر سعید عیسی زاده در دوشنبه پنجم بهمن  ماه 1394 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی