برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای بابک نوری در رشته علوم اقتصادی با عنوان «اثر شوک های قیمت مسکن روی نرخ اجاره بها در نقاط شهری کشور»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای بابک نوری در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «اثر شوک های قیمت مسکن روی نرخ اجاره بها در نقاط شهری کشور» با راهنمایی دکترعلی اکبر قلی زاده در سه شنبه بیستم  بهمن  ماه 1394 از ساعت8:30 تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی