برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای وحید غفاری در رشته علوم اقتصادی با عنوان «بررسی اثر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران(1368-1393)»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای وحید غفاری در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «ابررسی اثر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران(1368-1393)» با راهنمایی دکترمحمد مولایی در دوشنبه هفدهم خرداد  ماه 1394 از ساعت11 تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی