برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای عبدالله محدی چشمه قلعه در رشته علوم اقتصادی با عنوان «بررسی عوانل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران به روش ardl»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای عبدالله محمدی چشمه قلعه در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «بررسی عوانل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران به روش ardl» با راهنمایی دکترنادر مهرگان در دوشنبه هفدهم خرداد  ماه 1394 از ساعت15:30 تا17:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی