برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی کامرانی خجسته در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"بررسی اثر یاذانه بنزین بر روی تقاضای آن در ایران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مصطفی کامرانی خجسته در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «یررسی اثر یارانه بنزین بر روی تقاضای آن در ایران» با راهنمایی دکتر محمد مولایی در چهارشنبه نهم  تیر ماه 1394 از ساعت11 تا 13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی