برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدخانم مهیا حمیدزاده در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی اثر کسری بودجه شهرداری بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران طی سالهای (1370-1390)» با راهنمایی دکتر علی اکبر قلی زاده در دو شنبه پانزدهم شهریور ماه 1394 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدخانم مهیا حمیدزاده در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «بررسی اثر کسری بودجه شهرداری بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران طی سالهای (1370-1390)» با راهنمایی دکتر علی اکبر قلی زاده در دو شنبه پانزدهم شهریور ماه 1394 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی