برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم عاطفه صفاکیش در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوقه بر بانکهای تجاری در همدان» با راهنمایی دکترسعید عیسی زاده در چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه 1396 از ساعت11تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم عاطفه صفاکیش در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوقه بر بانکهای تجاری در همدان» با راهنمایی دکترسعید عیسی زاده در چهارشنبه بیست و هشتم   تیر ماه 1396 از ساعت11تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی