برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم آزاده سلطانی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران» با راهنمایی دکترمحمد مولایی درسه شنبه هفدهم مهر ماه 1396 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم آزاده سلطانی  در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران» با راهنمایی دکترمحمد مولایی درسه شنبه هفدهم مهر ماه 1396 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی