برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم شکوفه پورحسین در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «اثر آزاد سازی تجاری بر ساختار مالیاتی در کشورهای oecd» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست درسه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه 1396 از ساعت17:30 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم شکوفه پورحسین در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «اثر آزاد سازی تجاری بر ساختار مالیاتی در کشورهای oecd» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست درسه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه 1396 از ساعت17:30 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی