برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اسما کیانی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «اثر جهانی شدن بر اندازه دولت با تاکید بر باز بودن تجاری-مالی و فساد» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست درچهار شنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1396 از ساعت14 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اسما کیانی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «اثر جهانی شدن بر اندازه دولت با تاکید بر باز بودن تجاری-مالی و فساد» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست درچهار شنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1396 از ساعت14 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی