برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی(اندیشه سیاسی در اسلام)

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی(اندیشه سیاسی در اسلام)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نرگس شمس الدینی در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه سیسی ابن سینا وامام خمینی(ره) با راهنمایی دکترحسن رحیمی روشن در روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نرگس شمس الدینی  در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان  بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه سیسی ابن سینا وامام خمینی(ره) با راهنمایی دکترحسن رحیمی روشن  در روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی