برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر:با تاکید بر اندیشه های سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر» توسط آقای سید حسین جعفری

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سید حسین جعفری در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  با عنوان «رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر:با تاکید بر اندیشه های سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر» با راهنمایی دکتر حسن رحیمی روشن در روز سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه 1393 از ساعت11 تا 13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی