برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری سیاوشی در رشته علوم سیاسی با عنوان:"نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی "

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مهری سیاوشی در رشته علوم سیاسی  با عنوان : «نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی» با راهنمایی دکتر حسن رحیمی در شنبه هفدهم  بهمن  ماه 1394 از ساعت16 تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی