برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم پرهوده در رشته مدیریت اجرایی با عنوان:"تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کارایی عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مریم پرهوده در رشته مدیریت اجرایی  با عنوان : «تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کارایی عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترداوود جعفری سرشت در یکشنبه هجدهم  بهمن  ماه 1394 از ساعت16 تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی