برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سهیلا ماهوار در رشته مدیریت اجرایی با عنوان:"بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه های فکری در سازمان امور مالیاتی همدان"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سهیلا ماهوار در رشته مدیریت اجرایی  با عنوان : «بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه های فکری در سازمان امور مالیاتی همدان» با راهنمایی دکترعباس صمدی در شنبه بیست و چهارم  بهمن  ماه 1394 از ساعت8:30 تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی