برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی جعفری آذر در رشته مدیریت اجرایی با عنوان:"طراحی الگوی مدیریت دانش برای شرکت نفت خزر"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مهدی جعفری آذر در رشته مدیریت اجرایی  با عنوان : «طراحی الگوی مدیریت دانش برای شرکت نفت خزر» با راهنمایی دکترعباس صمدی در دوشنبه بیست و ششم  بهمن  ماه 1394 از ساعت8:30 تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی