برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم راضیه بصیری در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «بررسی رابطه بین بکارگیری استراتژی های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان ها با در نظر گرفتن نقش ظرفیت جذب به عنوان متغیر تعدیل گر در شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس» با راهنمایی دکتر عباس صمدی در شنبه یکم آبان ماه 1395 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم راضیه بصیری در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «بررسی رابطه بین بکارگیری استراتژی های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان ها با در نظر گرفتن نقش ظرفیت جذب به عنوان متغیر تعدیل گر در شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس» با راهنمایی دکتر عباس صمدی در شنبه یکم آبان ماه 1395 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی