برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی تفاوت های بین نسلی الگوهای ازدواج و عوامل موثر بر آن در بین مادران و دختران شهر کاشان»توسط آقای داود حیدری


جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای داود حیدری در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی با عنوان «بررسی تفاوت های بین نسلی الگوهای ازدواج و عوامل موثر بر آن در بین مادران و دختران شهر کاشان»با راهنمایی دکترحاتم حسینی در روز چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 از ساعت 18 تا 20در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.