برگزاری جلسه‌ی دفاع خانم زهرا قاهری‌فر از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصادی

برگزاری جلسه‌ی دفاع خانم زهرا قاهری‌فر از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع خانم زهرا قاهری‌فر از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصادی با عنوان بررسی اثر فرار مغزها بر شکل‌گیری سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با راهنمایی استاد محترم دکتر سعید عیسی‌زاده در تاریخ 1397/10/09 روز یکشنبه ساعت 8 صبح در سالن سمینار دانشکده برگزار می‌گردد.

 جلسه‌ی دفاع خانم زهرا قاهری‌فر از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصادی با عنوان بررسی اثر فرار مغزها بر شکل‌گیری سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با راهنمایی استاد محترم دکتر سعید عیسی‌زاده در تاریخ 1397/10/09، روز یکشنبه ساعت 8 صبح در سالن سمینار دانشکده برگزار می‌گردد.