برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روان شناسی تربیتی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روان شناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم فائزه جهان در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان"تاثیر آموزش هدف گذاری بر اهداف پیشرفت ،انگیزه پیشرفت و کمال گرایی"

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم فائزه جهان  در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان"تاثیر آموزش هدف گذاری بر اهداف پیشرفت ،انگیزه پیشرفت و کمال گرایی" با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی و مشاوره آقایان دکتر رسول کردنوقابی و دکتر خسرو رشید در روز سه شنبه بیست و پنجم خردادماه  از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.