برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری با عنوان «استراتژی تخصیص بهینه ی پویای دارایی ها در ایران » توسط خانم بهناز کمیاب

جلسه‌ی دفاع ازرساله ی دکتری خانم بهناز کمیاب در رشته علوم اقتصادی با عنوان «استراتژی تخصیص بهینه ی پویای دارایی ها در ایران» با راهنمایی دکتر علی اکبر قلی زاده و مشاوره دکتر محسن ابراهیمی در روزیکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1393 ساعت 14تا16 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد.