برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته علوم اقتصادی

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته علوم اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری آقای مهدی پورمهر در رشته علوم اقتصادی با عنوان": مدل سازی عملکرد بانک های خصوصی به کمک روش برآورد داده های پانل پویا" با راهنمایی دکتر محمد کاظم نظیری و دکتر حمید سپهردوست و مشاوره دکتر ندر مهرگان در روزدو شنبه هفدهم آبان ماه از ساعت11:30تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از پروپوزال  دکتری آقای مهدی پورمهر   در رشته علوم اقتصادی با عنوان":    مدل سازی عملکرد بانک های خصوصی به کمک روش برآورد داده های پانل پویا" با راهنمایی دکتر محمد کاظم نظیری و دکتر حمید سپهردوست و مشاوره دکتر ندر مهرگان در روزدو شنبه هفدهم آبان ماه   از ساعت11:30تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد