برگزاری سمینار « ازادواج، روابط زناشویی و باروری در شهر همدان»