برگزاری سمینار تخصّصی با عنوان «الزامات سیاستی گذار در ساختار سنّی جمعیّت ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها»

برگزاری سمینار تخصّصی با عنوان «الزامات سیاستی گذار در ساختار سنّی جمعیّت ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به مناسبت هفته‌ی پژوهش، روز دوشنبه 24 آذر 1393 از ساعت 10 تا 12 سمینار تخصّصی «الزامات سیاستی گذار در ساختار سنّی جمعیّت ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها» در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. سخنران این نشست، دکتر حاتم حسینی عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی می‌باشد.

به مناسبت هفته‌ی پژوهش، روز دوشنبه 24 آذر 1393 از ساعت 10 تا 12 سمینار تخصّصی «الزامات سیاستی گذار در ساختار سنّی جمعیّت ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها» در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. این سخنرانی توسّط دکتر حاتم حسینی ارائه خواهد شد. سخنران با در نظر گرفتن این واقعیّت که جمعیّت ابعاد گوناگونی دارد، توجّه به حجم و رشد جمعیّت را اگرچه مهم، امّا مهم‌تر از آن را ترکیب سنّی جمعیّت می‌داند. حسینی با بحث درباره‌ی تغییرات جمعیّت‌‌شناختی گسترده‌ای که در جمعیّت ایران در طول چند دهه‌ی گذشته صورت گرفته استدلال می‌کند که در بستر این تغییرات ساختمان سنّی جمعیّت کشور دستخوش تحوّل شده و الزامات بسیاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی ـ اجتماعی در کشور به وجود آورده است. در این گفتار با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی روندهای گذشته، وضعیّت کنونی ساختار جمعیّت ایران و چشم‌انداز آینده‌ی آن به تصویر کشیده می‌شود. در ادامه، با برشمردن دستاوردهای برنامه‌ی تنظیم خانواده، به بحث درباره‌ی چالش‌هایی می‌پردازد که برنامه‌ی تنظیم خانواده به روی جمعیّت زنان واقع در سنین تولید مثل و به طور کلّی، دستگاه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به ویژه در حوزه‌ی سلامت مادران گشوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که امروزه جمعیّت ایران در آستانه‌ی ورود به دوره‌ی سوّم گذار جمعیّت‌شناختی می‌باشد. سالخوردگی جمعیّت پدیده‌ای گریزناپذیر در آینده‌ی ایران خواهد بود. تجربه‌ی گذار و تغییرات ساختار سنّی تا به امروز، فرصت‌هایی به روی جمعیّت ایران گشوده که چنان‌چه سیاست‌هایی مناسب برای مدیریّت و هدایت آن اتّخاذ شود می‌تواند زمینه‌ی گذار موفّق به سالخوردگی و به بیان دیگر پُلی بین پاداش جمعیّت‌شناختی اوّل و دوّم ایجاد نماید. چالش‌های ناشی از اجرای برنامه‌ی تنظیم خانواده در طول دو دهه‌ی گذشته، از طرفی، بازنگری در سیاست‌های جمعیّتی و اتّخاذ یک برنامه‌ی عمل به منظور جلوگیری از استمرار کاهش باروری را ضروری می‌سازد. از سوی دیگر، ارایه‌ی خدمات بهداشت بارداری را با کیفیّت بالاتر و بهتر به واقعیّتی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی جامعه‌ی ایران تبدیل کرده است. برای دسترسی به فایل پی دی اف اسلایدهایی که در این جلسه ارائه خواهد شد، این‌جا کلیک کنید.