برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در تاریخ 28 و 29 آذر ماه جاری

برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در تاریخ 28 و 29 آذر ماه جاری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نمایشگاه پیشگیری از موادمخدر در تاریخ 28 و 29 آذر ماه جاری از ساعت 8 الی18 در دانشکده علوم اقتصادی و لجتماعی برگزار خواهد شد . هدف از این نمایشگاه معرفی مواد مخدر و آشنایی با اثرات سوء آن به دانشجویان میباشد.

نمایشگاه پیشگیری از موادمخدر در تاریخ 28 و 29 آذر ماه جاری از ساعت 8 الی18 در دانشکده علوم اقتصادی و لجتماعی برگزار خواهد شد .

هدف از این نمایشگاه  معرفی مواد مخدر و آشنایی با اثرات سوء آن به دانشجویان میباشد