برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان نر روز سه شنبه 31/1/95 از ساعت 14 تا 16 در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار خواهد شد.از همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید.