برگزاری کرسی آزاد اندیشی "چشم انداز علوم سیاسی در ایران"

برگزاری کرسی آزاد اندیشی "چشم انداز علوم سیاسی در ایران"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری کرسی آزاداندیشی "چشم انداز علوم سیاسی در ایران" در دانشگاه بوعلی سینا و همچنین جشن و مراسم بزرگداشت روز علوم سیاسی در روز سه شنبه 28 آذر ساعت 12 مکان سالن آمفی تئاتر-دانشکده علوم

برگزاری کرسی آزاداندیشی "چشم انداز علوم سیاسی در ایران" در دانشگاه بوعلی سینا و همچنین جشن و مراسم بزرگداشت روز علوم سیاسی در روز سه شنبه 28 آذر ساعت 12 مکان سالن آمفی تئاتر-دانشکده علوم