جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای احسان صنیعی در رشته‌ علوم اقتصادی برگزار شد

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای احسان صنیعی در رشته‌ علوم اقتصادی برگزار شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله‌ی آقای احسان صنیعی در روز یکشنبه مورخ 1397/06/18 در محل سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار گردید.

جلسه دفاع از رساله‌ی آقای احسان صنیعی با عنوان افق سرمایه گذاری بهینه برای بازارهای مالی و سهام در بورس اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ 1397/06/18 ساعت 10 در محل سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی در حضور هیأت داوران و با راهنمایی دکتر عزت‌اله عباسیان و مشاوره دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی برگزار گردید، و رساله نامبرده با درجه عالی مورد تأیید قرار گرفت.