جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای علی اصغر چگینی در رشته روانشناسی عمومی با عنوان" تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار" با راهنمایی دکترمسیب یار محمدی و دکتر مهران فرهادی و مشاوره دکتر محمدرضا ذوقی پایدار در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه از ساعت11تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای علی اصغر چگینی در رشته روانشناسی عمومی با عنوان"تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار" با راهنمایی دکترمسیب یار محمدی و دکتر مهران فرهادی و مشاوره دکتر محمدرضا ذوقی پایدار در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه  از ساعت11تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.