جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته روان شناسی تربیتی

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته روان شناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم حسینی اصل نظر لو دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی با عنوان (شناسایی مولفه های تربیت کودک در فرهنگ ایرانی ساخته بسته آموزشی این ملفه

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم عبدالهی مقدم  دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی با عنوان (تدوین مدل رشد اخلاقی در نوجوانان بر اساس مولفه های شناخت اجتماعی و مولفه های فرا شناختی)با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی و مشاوره دکتر حسین محققی و دکتر خسرو رشید روز سه شنبه21/7/94 راس ساعت 10:30 در محل سالن سمینار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد