جلسه سخنرانی پورفسور علی اکبر سیف

جلسه سخنرانی پورفسور علی اکبر سیف


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی همکاران هیات علمی و دانشجویان رشته های علوم انسانی و گرامیداشت هفته معلم جلسه سخنرانی پورفسور علی اکبر سیف تحت عنوان"معرفی روش های درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد" برگزار گردید.

در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی همکاران هیات علمی و دانشجویان رشته های علوم انسانی و گرامیداشت هفته معلم جلسه سخنرانی پورفسور علی اکبر سیف تحت عنوان "معرفی روش های درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد" در روز دوشنبه تاریخ 14/2/94ساعت 10-12 در سالن شهید چمران با حضور دانشجویان رشته های روان شناسی و علوم تربیتی و مشاوران و معلمان آموزش و پرورش استان و با همکاری انجمن علمی روان شناسی برگزار گردید.جلسه ای نیز با حضور اساتید گروه علوم تربیتی و روان شناسی و اعضای هیات رئیسه در  دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار و پروفسور سیف نکاتی پیرامون مسائل حوزه علوم انسانی و رفتاری مطرح و تبادل نظر گردیدند